Katalog TEWA 1961
Katalog TEWA 1965 nowe wyroby
Katalog TEWA 1967
Katalog Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego 1960errata: str. 27, w opisie pod zdjęciem nr 8 jest TP-4 a powinno być TP-3

Archiwalny zeszyt ITE 8/92.
Wspomnienia pionierów polskiej elektroniki z pierwszych lat działalności
Zakładu Elektroniki PAN.