Serdecznie podziękowania składam:

 • Prof. Jerzemu Pułtorakowi, prof. Jarosławowi Świderskiemu,
  doc. Tadeuszowi Janickiemu, mgr inż. Jerzemu Szerszeniowi oraz
  prof. Bohdanowi Mroziewiczowi za życzliwe wsparcie przy tworzeniu strony.

 • Muzeum Techniki w Warszawie w osobie Dyrektora Jerzego Jasiuka
  za udostępnienie zdjęć unikalnych eksponatów.

 • Naczelnej Organizacji Technicznej w osobie Prezes
  Ewy Mańkiewicz-Cudny za zgodę na publikację, wydanego przez Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT, Katalogu TEWY.

 • Instytutowi Technologii Elektronowej w osobie Dyrektora Zbigniewa Poznańskiego za zgodę na publikację archiwalnego zeszytu wspomnień
  o pierwszych latach działalności Zakładu Elektroniki PAN.

 • Stanisławowi Maleczkowi, Ryszardowi Barczyńskiemu,
  Michałowi Domańskiemu, Markowi Czupryńskiemu, Adamowi Wisthalowi oraz Aleksandrowi Zawadzie za udostępnienie zdjęć eksponatów i zgodę na ich publikację.

 • Wojciechowi Tarasowi, Antoniemu Dominikowskiemu oraz
  prof. Bohdanowi Mroziewiczowi za podarowanie cennych eksponatów.

 • Bibliotece Głównej Politechniki Częstochowskiej za udostępnienie unikalnych materiałów źródłowych.